top of page
Article .008.jpeg

Article 08 

Член 8 Bсеки човек има право на ефективно възстановяване на правата си от компетентните национални юрисдикции за действия, нарушаващи негови основни права, признати му от конституцията или закона.

 

Performer: Ronni Maciel

Video Artist: Rocio Gauna

Sound Artist: Makoto Inoue

Speaker: Konstantin Abedinov

Language: Bulgarian

bottom of page