top of page
Article .18.jpg

Article 18 

 

Article 18 Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de consciència i de religió; aquest dret inclou la llibertat de canviar de religió o de creença, i la llibertat, individualment o col lectivament, en públic o en privat, de manifestar la seva religió o creença per mitjà de l'ensenyament, la pràctica, el culte i l'observança.

 

Performer: Natascha Zacheo

Video Artist: Ronaldo Dimer

Production Video (Brazil): Giovanna Rodrigues

Sound Artist: Lutz Gallmeister

Speaker: Steffi Chiosa

Language: Catalan

bottom of page