top of page
Article .01_B.jpg

Article 01

Abala kìíní. Gbogbo ènìyàn ni a bí ní òmìnira; iyì àti è̟tó̟ kò̟ò̟kan sì dó̟gba. Wó̟n ní è̟bùn ti làákàyè àti ti è̟rí-o̟kàn, ó sì ye̟ kí wo̟n ó máa hùwà sí ara wo̟n gé̟gé̟ bí o̟mo̟ ìyá.

 

Performers:

Dilery Alejandra Sanchez Ortiz

Farida Kristina Siallagan

Riko Sugama

Video Artist: Rocio Gauna

Sound Artist: Dr. Aeiuton

Speaker: Ashila-Olabisi Osunlana (in memoriam)

Language: Yoruba

bottom of page