top of page
Article .013.jpeg

Article 13 

Artykuł 13 Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju.

 

Performer: Ana Laura Corte

Video Artist: Tim Thielemans 

Sound Artist: Viviane Barbossa

Speaker: Mia Wilk

Language: Polish

bottom of page