top of page
Article .013.jpeg

Artikel 13  

Artykuł 13 Każdy człowiek ma prawo swobodnego poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania w granicach każdego Państwa. Każdy człowiek ma prawo opuścić jakikolwiek kraj, włączając w to swój własny, i powrócić do swego kraju.

 

Darsteller: Ana Laura Corte

Videokünstler: Tim Thielemans  

Klangkünstlerin: Viviane Barbossa

Sprecherin: Mia Wilk

Sprache: Polnisch

bottom of page